Weerbaarheid in het dagelijks leven en op het werk

Privé, maar ook op de werkvloer is het belangrijk voor medewerkers om goed weerbaar te zijn. Weerbare werknemers zijn bijvoorbeeld assertiever, komen op een goede manier op voor hun rechten en zijn op communicatief terrein vaardig. Een toenemend aantal werkgevers kiest ervoor om hun personeel de mogelijkheid te geven via het werk een weerbaarheidstraining te volgen. Maar waarom doen veel CEO’s en managers dit? Waarom is het slim om als werkgever jouw personeel een weerbaarheidstraining aan te bieden of, dat kan ook, een langer trainingstraject laten volgen? In dit artikel zoomen we in op de voordelen van een weerbaarheidstraining voor het personeel zelf én voor hun leidinggevenden.

Assertievere medewerkers zijn productiever

Een flinke verbetering op het vlak van assertiviteit is een van de grootste voordelen van weerbaarheidstrainingen. Op de werkvloer kunnen zich allerhande lastige situaties voordoen, die tot onrust, een slechte werksfeer of zelf langdurige conflicten kunnen leiden. Dat zijn toestanden die je als werkgever natuurlijk liever niet mee wilt maken. Als collega’s minder goed samenwerken, inefficiënt communiceren en er allerlei spanningen op het werk zijn, gaat dat ten koste van de productiviteit van jouw bedrijf. Door weerbaarheidscursussen aan te bieden aan je personeel, kun je lastige arbeidssituaties beter de baas en zijn je medewerkers productiever. Diensten en producten komen namelijk sneller van de grond, omdat er beter wordt samengewerkt.

Een weerbaarheidstraining tegen stress en druk

Tijdens weerbaarheidstrainingen wordt er ingegaan op werkstress en werkdruk en hoe die fenomenen aangepakt kunnen worden. Werknemers die hierin geschoold zijn, leren signalen van toenemende stress en groeiende werkdruk signaleren, zodat ze hier beter mee om kunnen gaan. Het uitgangspunt is hierbij dat voorkomen beter dan genezen is. Minder stressgevoelens en spanningen heeft voor het personeel veel gunstige effecten, zowel op het werk als thuis. De werksfeer krijgt een positieve injectie, medewerkers zijn frisser, vrolijker en behalen betere resultaten. Bazen die hun personeel de optie geven om een weerbaarheidstraining te volgen, gaan dit ook merken in de bedrijfsvoering. Het ziekteverzuim gaat afnemen, omdat de kans op collega’s die overspannen raken of een burn-out krijgen minder wordt. Je hebt hierdoor als werkgever minder ziektevervangers nodig en bespaart ook op hoge ziektekosten. Weerbaarheidstraining is ook goed te combineren met lichamelijke activiteit. Bokscoaching is een bedrijf dat dit soort trainingen verzorgt, neem voor meer informatie een kijkje op: https://www.bokscoaching.nl/